Sekretesspolicy

Som del av vårt värnande om din integritet, har vi fastställt procedurer för att säkerställa att din information behandlas ansvarsfullt och i enlighet med tillämpad dataskydd- och sekretesslagar.

Din integritet är viktig för oss

Vi informerar dig att LUCAS TRADING, S.L., registrerat på C/Barbara de Braganza 8, 28004, Madrid med skattenummer B64125438 i registret (Registro Mercantil de Barcelona), Bok 38420, Ark 92, på sidan B 325727, är ägare av denna hemsida.

Lucas Fox, och dess dotterbolag, är en ledande Spanienbaserad fastighetsförmedling, investerings och förvaltningstjänst-leverantör.

Vi är övertygade att ett ansvarigt användande av personlig data är viktigt för våra affärsändamål och vårt anseende. Denna integritetspolicy beskriver vilken information vi samlar när du besöker våra webbsidor, hur vi använder denna information och hur du kan kontrollera denna.

Vilken information samlar vi?

Typen av information vi mottar från dig via vår webbsida beror på den information som tillhandahållits av dig när du använder vårt kontaktformulär och/ eller genom någon registreringsprocess på våra webbsidor. När du registrerar dig på vår webbsida eller på något av våra kontor ber vi om ditt namn, emailaddress och kontakt-telefonnummer. När kontakt har upprättats kan vi fråga dig om nationalitet, din motivering för att köpa och/ eller hur du fick reda på oss. Eftersom Lucas Fox deltar i finansiella transaktioner kan du bli tillfrågad att tillhandahålla ytterligare information, såsom den personliga och finansiella information som är nödvändig för att genomföra dessa transaktioner. I varje enskillt fall samlar vi endast så mycket information som är nödvändig eller tillbörlig för att uppfylla vår lagliga skyldighet att avstå från misstänkt verksamhet som kan ha finansierats med medel härrörande från penningtvätt och finansering av terrorism. Du kan alltid neka att uppge personligt identiferande information, med förbehållet att det kan förhindra dig att delta i vissa aktiviteter.

Informationen vi samlar via “cookies” är statistisk och icke-personlig tex webbläsartyp, språkval, referenssida, antal sidvisningar, tid av varje besök, etc. Denna data används för att förbättra webbsidorna och göra den generella användarupplevelsen så bra som möjligt.

När använder vi din information?

Den personliga datan som tillhandahållits av dig kommer sparas så länge ditt konto är aktivt, du kan be oss ta bort informationen eller om det krävs enligt lag för vilken LUCAS TRADING, S.L är ansvarig.

Du kan bli kontaktad via email eller telefon av någon av våra anställda för att be om feedback om våra tjänster och/ eller ge dig information om andra tillgängliga produkter och tjänster.

När vi använder dina personliga data för de ovan nämnda ändamålen kan vi dela dina peronsliga data med andra Lucas Fox-kontor runt om i världen såväl som andra tjänsteleverantörer som vi arbetar med. Vi kommer alltid garantera att det finns en relevant skyddsmetod för en sådan dataöverföring så dina personliga data är behandlade på ett sätt som är konsekvent med och som respekterar EU-lagar och andra tillämpade lagar och regleringar om dataskydd. Om du fordrar ytterligare information om detta, kan du be om det genom att sända ett email till [email protected].

Om vi skickar information till dig som du inte utryckligen efterfrågat, kommer vi tillhandahålla dig med ett sätt att efterfråga att inte motta några liknande meddelanden, genom att använda vårt kommunicationspreferenscenter (infoga länk) där du kommer kunna ändra typen av kommunikation du vill ta emot och frekvensen. Alternativt kan du säga upp dig från alla kommunikationer genom att använda samma preferenscenter eller genom att skicka ett email till [email protected]

Hur skyddar vi din information?

Lucas Fox har inrättat en strikt säkerhetspolitik för att garantera dig att dina data är skyddade från felaktig användning, förlust eller modifiering. Datan är förvarad på databasservrar med inskränkt tillgång och alla anställda med tillgång till dina data har getts grundlig utbildning för att garantera säkerheten och sekretessen av dessa data. Lucas Fox kommer inte dela din personliga information med utomstående som inte nämnts ovan, om vi inte tvingas göra det genom lag, eller om vi på god tro tror att upplysningar är rimligt nödvändiga för att skydda vår egendom, rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vår personal tar din integritet lika allvarligt som du gör och vi kommer ta alla rimliga åtgärder mot varje anställd som upptäcks bryta mot denna policy.

Lucas Fox förklarar sig ha vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som fastställts i Förordningen (EU) 2016/679 och det spanska kungliga dekretet 1720/2007, från den 21 december, genom vilken det regelgivande dekretet som verkställer LOPD [Ley Orgánica de Protección de Datos – Spanska Personuppgiftslagen] godkännts, och att de fastställt alla tekniska medel till sitt förfogande för att undvika förlust, missbruk, modifiering, obehörig åtkomst och stöld av de uppgifter du tillhandahåller.

Hur samlar vi personlig* information?

När du besöker våra webbsidor ber vi dig att ge specifik information (se nedan) via våra online-fomulär. Vi använder endast din personligt identifierbara information för att besvara dina förfrågningar och för att ge dig information om Lucas Fox tjänster, om du inte undanber dig att motta denna information.

Förutom information som tagits upp via våra online-formulär, används “cookies” (små textfiler som placeras på din dator eller laptop när du besöker sidan första gången) på våra webbsidor. Deras huvudsakliga syfte är att känna igen användare varje gång de går in på webbsidan, såväl som att bidra till förbättring av webbsidan och ökad användar-bekvämlighet. Cookies can inte skada anordningen eller användaren, och om de aktiverats i webbläsarens konfiguration hjälper de till att identifiera och lösa eventuella operativfel.

De flesta webbläsare frågar dig om du vill avböja eller acceptera cookies. Om du inte vill få cookies placerade på din dator bör du ställa in så din webbläsare spärrar cookies, men du bör vara medveten om att vissa funktioner kanske inte fungerar korrekt utan dem.

Cookies samlar inte information som identifierar användaren, om vi inte fått ditt tillstånd att göra det. En del av de cookies vi använder tillhandahålls av Google Analytics och information samlas anonymt. Uppsamling av information är Googles ansvar (de gör det varken i företagets namn eller på dess vägnar) företaget har på inget sätt tillgång till denna information (endast till sammanställd information som följdaktligen tillhandahålls av Google och inte är associerad till någon IP-address). På samma sätt är det Google som bestämmer ändamålet av bearbetningen och användningen av uppsamlad data, såväl som operering och varaktighet av cookies.

Informationen som samlas via Google Analytics används till rapporter och hjälper oss att förbättra webbsidan och användarupplevelsen. Du kan välja att inte bli spårad av Google Analytics på samtliga webbsidor.

Du kan tillåta, spärra eller radera cookies som installerats på din dator genom att konfigurera din webbläsares valmöjligheter som installerats på din dator.

* Personlig information är all information som vi kan använda för att identifiera en individ. Det inkluderar inte personlig information som är kodad eller anomymiserad, eller offentligt tillgänglig data som inte har kombinerats med icke-officiell information.

Överföring och mottagare av personuppgifter

Alla nedan nämnda överföringar är nödvändiga för uppfyllande av ovan nämnda syften, eller utförs i enlighet med lagstadgad skyldighet. Personlig data kan bli överförd till:

  • Lucas Fox Group företag
  • Offentliga förvaltningar och rättsväsendet
  • IT-tjänsteleverantörer, inkluderat databaserade molntjänster

Den registrerades rättigheter

Du kan utöva din rätt till tillgång, rättelse och upphävande, begränsning av bearbetning, invändning, överföring och motsättande av automatiserat individuellt beslutsfattande till Lucas Fox. Du kan även återkalla ditt samtycke i det fall du har beviljat det för ett specifikt ändamål och du kan göra ändringar i dina preferenser vid varje tidpunkt.

Denna rätt kan utövas via email till [email protected] eller genom att skriva till C/Pau Claris 108, 08009 Barcelona, Spain. Du kan rikta alla typer av klagomål gällande skydd av personuppgifter till den spanska byrån för dataskydd (www.agpd.es), Spanska statens tillsynsmyndighet.

Om vi vid någon tidpunkt ändrar vår integritetspolicy, kommer dessa ändringar göras på denna sida och du kommer att bli meddelad via email.

Om du vid någon tidpunkt vill ändra eller ta bort dina personliga data från våra register, skicka gärna ett email till [email protected]

Skriftliga förfrågningar om vår integritetspolicy kan skickas till:

Integritetspolicyförfrågningar

Lucas Fox
C/Pau Claris 108
08009 Barcelona
Spanien

Tack för att du läst ända hit och vi hoppas att denna integritetspolicyn försäkrar dig om att vi arbetar hårt för att skydda din personliga data.

Keep up-to-date with our latest Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now