Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Denna webbplats ägs och kontrolleras av Lucas Trading SL – som verkar som Lucas Fox. Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren som anges nedan. Lucas Trading SL är ett spanskt aktiebolag registrerat i Spanien med CIF B64125438. Vårt säte är C/ Pau Claris, 108, Pra 2, Barcelona, 08009, Spanien.

ANSVARSFRISKRIVNING

Denna webbplats beskriver tjänster:

- framförda internationellt genom Lucas Trading SL och ett nätverk närstående enheter eller förfaranden (som kan eller inte vara en juridisk person) som erbjuder professionella, kommersiella fastighets- och bostadstjänster. Dessa internationellt baserade företag, tillsammans med Lucas Trading SL, verkar under namnet Lucas Fox.

Lucas Fox strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Vi tar varken ansvar för felaktigheter, utelämnanden eller för förlust som kan uppstå direkt eller indirekt beroende från dess innehåll. Användare av webbplatsen ska inte vidta eller försumma att vidta åtgärder pga information på denna webbplats. Lucas Fox förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera innehållet på webbplatsen utan förvarning.

Genom att göra webbplatsen tillgänglig, innebär inte att Lucas Fox upprättar någon rådgivning, ekonomisk eller professionell relation med kunden. Varken Lucas Fox eller någon annan person förser rådgivning, konsulttjänster och andra professionella tjänster via denna webbplats.

AVBROTT

Lucas Fox ansvarar inte för och kommer ej att acceptera något som helst ansvar för att anslutningen till webbplatsen är avbrottsfri eller felfri, eventuella virus som kan infektera din dator på grund av din användning av eller nedladdning av applikationer (inklusive. EXE program) från denna webbplats. Din användning av denna webbplats sker på egen risk.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE FASTIGHETER PÅ DENNA WEBBPLATS

· Uppgifter: alla fastighetsuppgifter gäller inte som erbjudande eller avtal, eller del av ett. Du bör ej förlita dig på uttalanden från Lucas Fox i att uppgifterna om fastigheten, varken muntliga eller skriftliga ("information") är faktamässigt korrekta, vare sig dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande agent har någon befogenhet att göra några uttalanden om fastigheten, och följaktligen är all information som ges är helt utan ansvar för agenterna, säljarna eller hyresvärdarna.

· Foton mm: Fotografierna visar bara vissa delar av fastigheten som de såg ut när bilderna togs. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga. Alla illustrationer ger en antydan om hur fastigheten kan se ut och detta kan ändras när som helst.

· Förordningar mm: Alla hänvisningar till ändringar eller användning av egendomen innebär ej att nödvändig planering, byggregler eller annat samtycke erhållits. Köparen eller hyresgästen måste genom inspektion eller på annat sätt, ta reda på att dessa frågor behandlats på rätt sätt och att all information är korrekt.

· Moms: Mervärdesskatten avseende egendomen kan ändras utan förvarning, likaså fastighetsinformationen på webbplatsen.

UPPHOVSRÄTT

Denna webbplats ägs och kontrolleras av Lucas Trading SL. Om inget annat anges är all information på Lucas Fox webbplats, (oavsett text eller bild), skyddat av upphovsrätt och varumärke, och ägs eller licensieras av Lucas Fox. Du får inte ladda ner, visa eller skriva ut någon del av innehållet än till din egen dator för personligt bruk och för icke-kommersiella ändamål. Du får inte omgestalta eller spegla något av innehållet på vår webbplats.

LÄNKAR

Länkar på denna webbplats kan leda till servrar som drivs av tredje parter. Lucas Fox garanterar ej och kan inte hållas ansvarsskyldigt för innehållet och aktiviteterna på dessa, och därför sker detta helt på egen risk.

Om du länkar till vår hemsida kan vi kräva att du när som helst tar bort länken.

Ta reda på vad din bostad kan vara värd med en gratis värderingsförfrågan
från en av medlemmarna i vårt erfarna fastighetsteam.

Gratis Fastighetsvärdering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PRENUMERERA PRENUMERERA